VEERkracht

VEERkracht en IKM-trainingen

 

VEERkracht, IKM-trainingen en ICOVet

Kenniscoöperatie VEERkracht maakt gebruik van de diensten van ICOVet. Dit doet zij bij de ondersteuning van de VEERkrachtgroepen, de organisatie rondom het opleiden van IKM-dierenartsen voor integraal koemanagement en de organisatie van de terugkomdagen.
 

Over VEERkracht

Circa vijftien jaar geleden startte een groep dierenartsen en zoötechnici met de zogenoemde Markelodagen. Tweemaal per jaar werd de leden van de Markelogroep een onderwijsprogramma geboden. De Markelogroep is zo geëvolueerd tot een denktank met eigen leerdoelen, die werkt aan het vergroten van kennis over de gezondheidszorg op melkveebedrijven. Kennis vanuit de Markelogroep is ingezet voor diverse duurzaamheidsprojecten zoals Caring Dairy, Foqus Planet, Koeien en Kansen, Duurzaam boer blijven en Kwaliteitsmanagement in de melkveehouderij. Om de kennis vanuit de Markelogroep verder te kunnen verspreiden en in te bedden in de melkveehouderijsector is de coöperatie Veerkracht opgericht.    


Wat doen de VEERkracht en IKM-groepen?

Seniorengroep
De seniorengroep is voortgekomen uit de oorspronkelijke Markelogroep. Deze groep volgt tweemaal per jaar een onderwijsprogramma over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van onderwerpen in de melkveehouderijsector. Daarnaast fungeert deze groep als denktank voor nieuwe ontwikkelingen in deze sector. Tevens bevordert en faciliteert de coöperatie de mogelijkheden de opgedane kennis te verspreiden naar derden die werkzaam zijn in de melkveehouderijsector, zoals adviseurs en voorlichters.      

Juniorengroepen 
In 2014 is de eerste juniorengroep opgericht. Aan net afgestudeerde dierenartsen en zoötechnici wordt een continu opleidingsprogramma aangeboden. Leden kunnen worden ingezet om de kennis in de sector te verspreiden. Er is nu ervaring opgedaan met twee juniorgroepen. Na evaluatie van de eerste groepen worden de ervaringen gebruikt om eventueel nog enkele nieuwe groepen te starten. Uiteindelijk is de doelstelling om eenmaal per twee jaar een nieuwe juniorgroep te starten.

IKM-groepen
Rundveedierenartsen die voor hun veehouders een KoeKompas willen opstellen, moeten verplicht de cursus Integraal Koe Management volgen. De groepen richten zich op het aanleren en oefenen van een volledige data-, dier- en bedrijfsinspectie, de integratie van bedrijfsdoelstellingen in de uiteindelijke adviezen, het maken van een KoeKompas en communicatie met de veehouder.

ICOVet ondersteunt VEERkracht

ICOVet ondersteunt het VEERkrachtbestuur en de IKM-trainers bij de organisatie en accreditatie van deze groepen. De groepen maken gebruik van een online groepspagina van ICOVet. De groepspagina is een besloten ruimte op de website van ICOVet, waarin je een overzicht vindt van de agenda van de groep en je bestanden kunt uitwisselen.

Meer over VEERkracht

Wil je je ontwikkelen tot IKM-gecertificeerde dierenarts? Stuur dan een mail naar ikm@icovet.nl 

 Ja, ik wil aansluiten bij een IKM-groep

Contact opnemen met ICOVet kan per mail of telefonisch, mail: ikm@icovet.nl, tel: 088 - 032 18 80 (werkdagen van 9 tot 12 uur).

 

 

 


Contact 

Telefonisch: 
088 - 032 18 80
Iedere werkdag van 9 tot 12 uur

 

 

Adres:
Dactari Dierenartsencoöperatie - ICOVet
Beversestraat 23
5431 SL Cuijk

ICOVet is onderdeel van Dactari Dierenartsencoöperatie.

 
 
 

 

Cookie-instellingen